logo

Благодарност за участие в кампания “Великден за всеки”

Благодарствен адрес от омбудсмана  на Бургас Тодор Стамболиев

 

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

Уважаеми дами и господа,

уважаема госпожо Димова, г-жо Сотирова, г-н Бинев, г-жо Бонева, изразявам огромната си  благодарност към Вас и учениците от ОУ „Л. Каравелов“ гр. Бургас за изразената съпричастност към кампания „Велик ден за всеки-дари празник на баба и дядо“, организирана от омбудсман Мая Манолова.

Приех поканата Ви за участие в получаване на многобройните събрани хранителни продукти от децата. Заедно опаковахме и пренесохме продуктите до Домашния социален патронаж, от където те ще бъдат предадени на нуждаещите се лица. Искрена благодарност  най-вече на малките хора с големи сърца. Огромна благодарност и на родителите на учениците, които възпитават децата си в любов, уважение, съпричастност и грижа към по-възрастното поколение. Никога не съм разбирал и вярвал, че „Красотата ще спаси света“ , но знам, че човешката доброта може да го направи.

Бъдете здрави!

Тодор Стамболиев

Обществен посредник на Община Бургас