logo

Родителски срещи за седмокласници!

На 02.05.2018 г. от 18 ч. в интерактивния кабинет на училището ще се проведе  среща с родители на ученици от седмите класове във връзка с реда, условията и сроковете за кандидатстване и прием след седми клас.