logo

На вниманието на седмокласниците !

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,
На сайта на РУО – Бургас са обявени резултатите от I класиране.
Проверка може да се извърши и в сайта priem.mon.bg като се изпише входящ номер и кода от служебната бележка. Записването ще е възможно от 04.07.2018 г. в училището, където е приет ученикът (за участие във второ класиране се подава заявление в училището, където ученикът е приет на първо класиране.

Ако не е приет на първо класиране автоматично участва във второ класиране.

При записването представете оригинал на служебна бележка с оценки или на място за явяване на НВО, оригинал на свидетелство за завършено образование и за професионалните специалности – оригинал на медицинско свидетелство.