logo

На вниманието на седмокласниците : Участие в трети етап на класиране

В трети етап на класиране участват учениците, които не са записани в първи или втори етап на класиране.

Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничания в периода 20.07.-24.07.2018 г., включително.

Адресът е priem.mon.bg Попълването е през избрания сайт след влизане с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

Подаване на Заявление в училище-гнездо става, като посетите което и да е гнездо на територията на област Бургас. Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2017/2018 г. ще приемат документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование за учебната 2018/2019 г. Няма ограничения за подаване на заявления на място в училищата-гнезда за ученици от други области.

Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.