logo

Откриване на новата учебна 2018-2019 година

На 17.09.2018 г. от 09.00 часа ще проведе тържественото откриване на новата учебна 2018-2019 година! Учениците да бъдат в 08.30 часа в двора на училището!