logo

Инициатива на „ М-Брадър“ООД

От 01.10.2018 год.фирма „ М-Брадър“ООД,обслужваща стола на ОУ“Любен Каравелов“Бургас, стартира с нова инициатива – ЕДНОКРАТНО безплатно изхранване на учениците от  I , II , III  и IV клас. За целта :

  • На всяко дете ще бъде приведена сума за ЕДИН храноден /3.50 лв./
  • Родителите трябва по електронен път /www.e-stol.com / да запишат детето си за един ден от седмицата по желание и за този ден  ученикът ще получи безплатен обяд.