logo

ОУ “Любен Каравелов” печели пореден европейски проект

На 24.10  от 12:30 часа в актовата зала към ОУ “Любен Каравелов” се проведе пресконференция. На нея ще бъде представен новият европейски проект, който училището ни спечели. Той носи името ” Един за всички, всички за един” и е по програма Еразъм +. В него партньори са училища от няколко европейски държави- Хърватска, Германия, Полша, Гърция и Турция. На представянето на проекта присъстваха  представители на медиите,  родителското настоятелство и обществения съвет  към училището, както и на ученическия съвет.

 

През месец септември 2018 година между Центъра за развитие на човешките ресурси и ОУ“Любен Каравелов“ гр.Бургас бе подписан договор за отпускане на финансова подкрепа за Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“,    сектор “Училищно образование”, проекти за “Партньорства за училищен обмен Темата на одобреното предложение е „ Един за всички, всички за един“ (  „Miteinander+ füreinander= Freunde” ) . Проектът е финансиран с 24273.00 евро и ще се осъществи през периода 2018-2020 година. Това е третият международен проетк, който училището печели през последните 7 години.

Главната   цел на проекта „ Един за всички, всички за един“ (  „Miteinander+ füreinander= Freunde” е   възпитание в дух на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и приемане ,  търсене на доброто в човека.

Основните задачи на проекта са  :

1.Осъзнаване смисъла на мотото“Един за всички, всички за един“ чрез работа с подходяща детска литература и творби от народното творчество.

2.Стимулиране на творческия потенциал  на децата за създаване на собствени творби по темата “Приятелството е пътека, по която трябва да се върви ежедневно“-рисунки, разкази, снимки ,танци, песни и т.н.

3.Поощряване изучаването  на чужди езици    като основа за междукултурно разбирателство и  осъзнаване необходимостта и предимствата на  владеенето на чужди езици;

  1. Обмен на добри педагогически практики-иновативни методи на преподаване

По-важни дейности по време на проекта :

 1.“Приятелството –основна ценност за човека“-запознаване и работа с тематична детска литература,открити уроци,тържества

2.Конкурс за лично детско творчество/разкази,снимки,рисунки ,танци и др./ и изработване на видеокнига с творбите.

3.Провеждане на седмица на театъра.

4.Организиране на конкурс за илюстрации за календар за 2019г.-тема:“Моят роден град“ ,  за 2020-тема:“Приятелство“

5.Състезание по немски и  английски език.

 

 Очаквани резултати   :

1.Снижаване нивото на тревожност, агресия  и нетолерантни прояви сред учениците.

2.Създаване на позитивна среда в училище.

  1. Стимулиране на креативността на учители и ученици.
  2. Мотивация за изучаване на чужд език.
  3. Запознаване с различните образователни системи в европейските държави.