logo

Диана Иванова-Дойнова с участие в конференция ” Мотивация за учене. Споделяне на добри практики в обучението по БЕЛ”

На 24.10.2018 г. се проведе работна среща с учители по БЕЛ на тема “Новите учебни програми за VII и IX клас” и семинар-практикум на тема “Мотивация за учене. Споделяне на добри практики в обучението по български език и литература “. Участие взе и г-жа Диана Иванова- Дойнова, която представи презентация с добри практики в обучението по български език и литература. Лично творчество представиха и учениците от 5 б клас Симона, Жоро и Дани Янчев, които получиха заслужени аплодисменти на присъстващите в залата.