logo

6 декември- неучебен ден

6-ти декември е обявен е за неучебен ден за учениците от Община Бургас съгласно заповед на г-н Димитър  Николов , кмет на Община Бургас!