logo

СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАС “ WE LOVE ENGLISH“

Уважаеми ученици, колеги и родители,

скъпи приятели на английския език!

 

Иновациите в съвременното българско образование се изграждат върху ключови компетенции, сред които е и комуникацията на чужд език. Реализирането на младите хора в наши дни е свързано преди всичко с владеенето на чужди езици. В отговор на предизвикателствата,  пред които ни изправя нашето съвремие, община Бургас за четвърта година осигурява и подкрепя ранното чуждоезиково обучение в предучилищна и начална училищна възраст.   Затова за първи път в община Бургас ще бъде проведено състезание по английски език  за ученици от втори клас “ We love English“.  Целта на състезанието е да бъде създадена среда за мотивиране на учениците да усъвършенстват своите познания по английски език. Състезанието няма за цел да проверява знанията по английски език на учениците от изучения материал в училище.

 

Етапи на състезанието:

 1. Дати на провеждане:

 

Състезанието ще се проведе на 23.02.2019 г. от 10:00 до 11.00 ч. Участниците следва да сe явят в училището,  в което са записани,  в 9.30 ч. Резултатите ще бъдат обявени на 01.03.2019 г. на електронната страница на община Бургас. При класиране на участниците в състезанието ще бъдат публикувани само входящият номер, под който участва ученикът, и неговият резултат.

 

 1. Условия за участие:

 

Право на участие в състезанието имат ученици от II клас за уч. 2018/2019 г. на територията на Община Бургас. Участието на учениците е безплатно. Регистрацията на учениците може да се  направи до 08.02.2019 г. от техните родители или настойници по електронен път чрез посочения по – долу линк:

 

https://goo.gl/forms/pMXLIt8uj4ea0eWQ2

 

Всеки, подал заявление, ще получи входящ номер на посочения личен e – mail.

 

 1. Места на провеждане на състезанието:

 

Учениците се явяват на състезанието в училището, в което са записани,  в 9.30 ч., като носят със себе си син химикал и входящия номер на заявлението.

 

 1. Формат на състезанието:

 

Текстът се състои от езикови задачи за четене и писане, обхваща  лексикалния и граматически материал по английски език за ІІ клас и е съобразен с учебната програма на Министерството на образованието и науката за ІІ клас по Английски език.

 

Тестът съдържа 6 задачи по 5 точки и 5 задачи по 10 точки.

Продължителност: 60 мин.

Тестовете ще бъдат предоставени от община Бургас.

Проверяваща комисия: квалифицирани преподаватели по английски език.

 

 1. Награди
 • Класираните участници на призови места ще бъдат отличени с награден фонд от страна на община Бургас. Наградите включват:
  1. едногодишна стипендия от програмата на община Бургас

„ Бургаски деца“ за учениците на І, ІІ и ІІІ място;

 1. ваучери за изпит за покриване на езиково ниво по стандарти на международни изпитни бордове по английски език по избор;
 2. до 30 ваучера за участие в лятно езиково училище.
 3. всички участници в състезанието ще получат грамоти за участие и предметни награди.

 

 • Наградите се разпределят според получените резултати от състезанието.

 

 • Датата на връчването на наградите ще бъде обявена с публикуването на резултатите.

 

Уведомяваме Ви, че е възможно снимки и видеозаписи, включващи участници в състезанието, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни, могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.

Уведомяваме ви, че ако откажете да предоставите личните данни, изискуеми по заявление – декларацията за участие в състезанието, няма да бъде възможно вашето дете да участва в Състезанието по Английски език за втори клас “ We love English“, 2019 г., Бургас, а община Бургас няма да бъде в състояние да се свързва повече с Вас, поради отказа Ви да бъдат обработвани Ваши лични данни/ лични данни на детето Ви.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефон:

 

0877 43 64 11 –  Кичка Стефанова  – зам.-директор на ЦПЛР  – Бургас, уч. дейност

E-mail:  cplr_burgas@abv.bg

Адрес : Бургас  – 8 000

ул.”Райна Княгиня” 11

Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас