logo

„Езиково междучасие“ в ПГЧЕ “В. Левски” – Бургас

Учениците от седми клас взеха участие в традиционния хепънинг „Езиково междучасие“ в ПГЧЕ “В. Левски” – Бургас . Цел на  събитието е популяризиране на интегрираното чуждоезиково обучение сред учениците. Мероприятието е с игрова форма, включва забавни задачи, които не изискват
специална подготовка, а владеене на елементарна общоупотребителна лексика. Игрите
предоставиха  възможност за практическо приложение на езиковите знания в индивидуални
изява на креативност и създават подкрепяща среда за проява на творческия потенциал на
учениците.Поздравления за учениците и техния преподавател г-жа Петя Гаврилова!