logo

ОУ”Любен Каравелов” гр.Бургас с нов спечелен проект по програма” Еразъм + “

“Креативни учители – креативни ученици” е наименованието  на спечеления проекта по КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“ на програма “Еразъм + ” . Това е вторият спечелен проект в рамките на една година!

Честито  и поздравления за  екипа за работа по проекти и с пожелания за още спечелени проекти!!!