logo

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Заповед за определяне на състава на Обществения съвет Заповед за поименен състав на Обществен съвет Съобщение   - На 20.02.2017 г.  от 18.45   ще се проведе сбирка на Обществения съвет при следния дневен ред : 1. Становище за разпределение на бюджета ...

Вижте още