logo

VII КЛАС

 

Дата Наименование Файл Забележка
01.06.2017

 

Запознаване с писмени работи 7 клас http://blog.lkaravelov.net/utchenitsi/vii-klas/7-klas/  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 03.05.2017 Презентация VII клас  Кампания 7   ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
19.04.2017 План прием http://blog.lkaravelov.net/wp-content/uploads/2018/03/plan-priem.pdf  ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
20.02.2017 ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС http://blog.lkaravelov.net/wp-content/uploads/2016/12/dejnosti-7-klas.pdf ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА