logo

Педагогическа колегия

Директор Пепа Димитрова Марчева
Заместник-директори Ивайло Стоянов Бинев
Женя Радославова Илиева
Петя Гюрова- педагогически съветник

Валя Мантарева- логопед

Начални учители

Веска Кръстева-  класен ръководител на І а клас
Николина Стоянова-  класен ръководител на І б клас
Красимира Беловска-  класен ръководител  на I в клас
Надежда Сандева класен ръководител І г клас

Йорданка Тодорова- класен  ръководител на ІI а клас
– класен ръководител на ІI б клас
Миглена Маркова  -класен ръководител на IІ  в клас
Анелия Шидерова – класен ръководител  на IІ г клас

Райна Ковачева- класен ръководител на IІI  б клас
Иванка Петкова- класен ръководител на ІII а клас
Славка Камбурова -класен ръководител на ІII  в клас
Татяна Георгиева – класен ръководителна ІII  в клас

Камелия Янчева -класен ръководител на ІV а клас
Галина Томова -класен ръководител на ІV  б клас
Ивалина Гюрова -класен ръководител на ІV в клас
Боряна Дичева- класен ръководител на IV  г клас

Гергана Гинева – възпитател І клас
Валентина Гинева  възпитател І клас
Златина Маринова  възпитател І  клас

Женя Стоянова  –  възпитател II клас

Николина Ковачева- възпитател ІІ клас
Николай Стоянов   възпитател ІIІ клас

Пенка Стойкова- възпитател IV  клас

Димитринка Генчева – учител по музика
Костадин Бирбучуков -учител физическо възпитание и спорт

Павлина Иванова- учител по изобразително изкуство

Румяна Георгиева – учител по английски език

Преподаватели
прогимназиален етап
Росица Стефанова -математика / физика / инф. технологии кл. ръководител VI а клас
Диана Иванова-Дойнова- български език и литература кл. ръководител VI б клас
Ирина Петрова-  математика / инф. технологии кл.ръководител VII б клас
Веселка Тодорова- история и цивилизация/ география и икономика кл. ръководител VIIa клас
Ивелина Славова химия и ООС/биология и ЗО /човекът и природата/ инф.технологии кл. ръководител V  а клас
– български език и литература кл. ръководител V  б клас
Петя Гаврилова английски езикДимитринка Генчева -музика
Тодор Жеков -изобразително изкуство
Севдалин Трендафилов- хореография
Ваня Николова Маврова -хореография
Ивелина Колева- технологии и предприемачество кл. ръководител V   в клас
Кирчо Петков физическо възпитание и спорт

http://blog.lkaravelov.net/wp-content/uploads/2016/10/Uchiteli2018-2019-posledna.pptx