logo

Педагогическа колегия

Директор Анета Стоянова Димова
Заместник-директори Ивайло Стоянов Бинев
Гинка Стоянова Сотирова
Начални учители

Райна Ковачева кл. ръководител на І б клас
Иванка Петкова кл. ръководител на І а клас
Славка Камбурова кл. ръководител на І  в клас
Татяна Георгиева – кл. ръководител на І  в клас
Камелия Янчева кл. ръководител на ІI а клас
Галина Томова кл. ръководител на ІI б клас
Ивалина Гюрова кл. ръководител на ІI в клас
Светлана Камбурова кл.ръководител на II  г клас
Веска Кръстева кл. ръководител на ІII а клас
Златина Маринова кл. ръководител на ІII б клас
Красимира Беловска кл. ръководител на III в
Надежда Сандева кл. ръководител ІII г
Йорданка Тодорова кл. ръководител на ІV а клас
Женя Илиева кл. ръководител на ІV б клас
Яна Вълчева кл. ръководител на ІV в клас
Миглена Маркова  кл. ръководител на ІV г клас
Димитрина Баева възпитател І клас
Николай Стоянов възпитател І клас
Николина Стоянова  възпитател І  клас
Павлина Иванова –  възпитател II клас
Пенка Стойкова  възпитател ІІ клас
Виктория Сталева  възпитател ІІI клас
Анелия Шидерова възпитател III клас
Николина Ковачева възпитател ІV клас
Димитринка Генчева музика и английски език
Костадин Бирбучуков учител физическо възпитание и спорт

Преподаватели
прогимназиален етап
Росица Стефанова математика / физика / инф. технологии кл. ръководител VII а клас
Диана Иванова-Дойнова български език и литература кл. ръководител VII б клас
Ирина Петрова-  математика / инф. технологии кл.ръководител V б клас
Диана Чанева история и цивилизация/ география и икономика кл. ръководител V a клас
Ивелина Славова химия и ООС/биология и ЗО /човекът и природата/ инф.технологии кл. ръководител VI а клас
Георги Янев български език и литература кл. ръководител VI б клас
Петя Гаврилова английски език
Румяна Георгиева английски език кл. ръководител VII в клас
Димитринка Генчева музика
Тодор Жеков изобразително изкуство
Севдалин Трендафилов хореография
Ваня Николова Маврова хореография
Красимир Целов корепетитор
Кирчо Петков физическо възпитание и спорт
инж. Димка Иванова технологии и предприемачество кл. ръководител VI  в клас