logo

Педагогическа колегия

Директор Анета Стоянова Димова
Заместник-директори Ивайло Стоянов Бинев
Гинка Стоянова Сотирова
Петя Гюрова- педагогически съветник

Валя Мантарева- логопед

Начални учители

Йорданка Тодорова класен  ръководител на І а клас
Женя Илиева класен ръководител на І б клас
Миглена Маркова  класен ръководител на І  в клас
Анелия Шидерова  класен ръководител  на І г клас

Райна Ковачева класен ръководител на IІ б клас
Иванка Петкова класен ръководител на ІI а клас
Славка Камбурова класен ръководител на ІI  в клас
Татяна Георгиева – класен ръководителна ІI  в клас

Камелия Янчева класен ръководител на ІII а клас
Галина Томова класен ръководител на ІII б клас
Ивалина Гюрова класен ръководител на ІII в клас
Светлана Камбурова класен ръководител на III  г клас

Веска Кръстева класен ръководител на ІV а клас
Златина Маринова класен ръководител на ІV б клас
Красимира Беловска класен ръководител  на IVв
Надежда Сандева класен ръководител ІV г

Николина Стоянова възпитател І клас
Валентина Гинева  възпитател І клас
Николина Ковачева възпитател І  клас
Женя Стоянова  –  възпитател I клас

Димитрина Баева  възпитател ІІ клас
Николай Стоянов   възпитател ІІ клас

Пенка Стойкова- възпитател III клас
Гергана Гинева- Йорданова възпитател III клас

Виктория Сталева  възпитател ІV клас
Димитринка Генчева музика
Костадин Бирбучуков учител физическо възпитание и спорт

Павлина Иванова- учител по изобразително изкуство

Румяна Георгиева английски език

Преподаватели
прогимназиален етап
Росица Стефанова математика / физика / инф. технологии кл. ръководител V а клас
Диана Иванова-Дойнова български език и литература кл. ръководител V б клас
Ирина Петрова-  математика / инф. технологии кл.ръководител VI б клас
Диана Чанева история и цивилизация/ география и икономика кл. ръководител VIa клас
Ивелина Славова химия и ООС/биология и ЗО /човекът и природата/ инф.технологии кл. ръководител VI а клас
Георги Янев български език и литература кл. ръководител VII б клас
Петя Гаврилова английски езикДимитринка Генчева музика
Тодор Жеков изобразително изкуство
Севдалин Трендафилов хореография
Ваня Николова Маврова хореография
Ивелина Колеватехнологии и предприемачество кл. ръководител VII  в клас
Кирчо Петков физическо възпитание и спорт

http://blog.lkaravelov.net/wp-content/uploads/2016/10/Uchiteli2018-2019-posledna.pptx