logo

ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc II  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc II  учебен срок
2018-2019 година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc II  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc II  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧФВС doc II  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ/СИП doc II  учебен срок
2018-2019 година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf II  учебен срок
2018-2019 година