logo

ГРАФИЦИ

Наименование Файл Забележка
 ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ doc I  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ doc I  учебен срок
2018-2019 година
 График за консултации с ученици и работа с родители doc I  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК ДЕЖУРСТВО doc I  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЧФВС doc I  учебен срок
2018-2019 година
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУЧ/СИП doc I  учебен срок
2018-2019 година
ДНЕВЕН РЕЖИМ pdf I  учебен срок
2018-2019 година