logo

Планове

Наименование Файл Забележка
 ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН doc  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН РИТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
 ПЛАН НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, МОТИВИРАЩИ УЧЕНИЦИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ- СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ В УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  ІV–V КЛАС doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА