logo

ПРАВИЛНИЦИ

Наименование Файл Забележка
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/20178 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА doc  ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА