logo

ПРАВИЛНИЦИ И ПРОЦЕДУРИ

Наименование Файл Забележка
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ , СВИДЕТЕЛСТВА И ДИПЛОМО doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА