logo

ПРАВИЛНИЦИ

Наименование Файл Забележка
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В ОУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА doc ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА