logo

ПРОГРАМИ

Наименование Файл Забележка
ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

ГОДИНА

ПРОГРАМA С ДЕЙНОСТИТЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  Наредба №2/18.05.2009 ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ПРИЕМСТВЕНОСТ ДЕТСКА ГРАДИНА-УЧИЛИЩЕ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
СИСТЕМА ЗА ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ЕФЕКТИВНА МЕДИЙНА ПОЛИТИКА doc ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА